Menu Zavřeno

Zubní implantáty

Začněte se opět usmívat a získejte zpět své sebevědomí.

Zubní implantáty jsou nejlepší možnou náhradou chybějících zubů. Vypadají a fungují jako vaše vlastní zuby, jsou funkčně a vizuálně srovnatelné s ostatními zuby a zajistí vám komfort, nakterý jste zvyklí.
Chybějící zub narušuje celistvost vašeho chrupu a přináší nejen estetické, ale i funkční a zdravotní problémy, vyvolané anatomickými změnami v čelisti. Ať už byla ztráta zubu zapříčiněna nehodou, kazy nebo parodontitidou, léčba pomocí zubních implantátů vám pomůže získat zpět nejen krásný úsměv, pevný a jistý skus, ale také ztracenou sebedůvěru. Zbavíte se navíc nepříjemných pocitů při mluvení, jídle nebo spánku.
Chybějící zub narušuje celistvost vašeho chrupu a přináší nejen estetické, ale i funkční a zdravotní problémy, vyvolané anatomickými změnami v čelisti.
Ať už byla ztráta zubu zapříčiněna nehodou, kazy nebo parodontitidou, léčba pomocí zubních implantátů vám pomůže získat zpět nejen krásný úsměv, pevný a jistý skus, ale také ztracenou sebedůvěru. Zbavíte se navíc nepříjemných pocitů při mluvení, jídle nebo spánku.

Kdy je implantát vhodným řešením?

Implantáty představují nejefektivnější technologii náhrady chybějícího zubu bez nutnosti zásahu do zbylého chrupu. Používají se jak k náhradě ztracených jednotlivých zubů, tak při ztrátě více nebo všech zubů jako pilíře pod fixní nebo snímatelnou zubní náhradu.
Náhrada jednoho zubu implantátem
Náhrada více zubů implantáty
Náhrada všech zubů implantáty
Implantáty jsou kotevní pilíře zaváděné do čelistní kosti namísto chybějícího kořene původní zubu. Vyrábí se převážně z titanu, který je vhodný pro použití v lidském těle a jsou fixovány v kosti tak, aby poskytly stabilní základnu pronový zub.

Z čeho se skládá nový zub?

Titanový šroub – samotný implantát, který se zavede přímo do čelistní kosti. Nahrazuje ztracený kořen zubu a není vidět. Na našich klinikách používáme dentální implantáty se speciální povrchovou úpravou, která je bioaktivní, hydrofilní a nanostrukturovaná. Tento tzv. BIO povrch urychluje tvorbu funkčního rozhraní kost – implantát a poskytuje implantátu rostoucí sekundární stabilitu již v nejčasnějších fázích hojení. Výrazně se tak redukuje vhojovací doba a je díky tomu umožněno bezpečné časné zatížení.
Krycí šroub (abutment) – malý šroub, který zakrývá vstup do vnitřního závitu implantátu. Je pojítkem mezi vlastním implantátem a korunkovou náhradou, která je zhotovována pro každého pacienta namíru. Je vidět během fáze hojení.
Zubní korunka, můstek nebo snímací náhrada – je viditelnou, funkční a estetickou náhradou jednoho nebo více ztracených zubů nerozeznatelnou od vlastních zubů.
Zubní korunka, můstek nebo snímací náhrada – je viditelnou, funkční a estetickou náhradou jednoho nebo více ztracených zubů nerozeznatelnou od vlastních zubů.

Jaké jsou výhody zubního implantátu?

Jak probíhá zavedení implantátu a jaké jsou kroky k novému zubu či novým zubům?

1.

Před každým zákrokem je potřeba provést komplexní stomatologické vyšetření, kdy vám vyhotovíme kvalitní trojrozměrné RTG snímky (CBCT), na jejichž základě vyhodnotí naši specialisté stav chrupu a kvalitu kosti, navrhnou co nejvhodnější postup ošetření a vysvětlí finanční a časovou náročnost zákroku, možná rizika a pravidla, která je třeba v průběhu ošetření dodržovat.

2.

Pokud při vyšetření zjistíme, že pro správné osazení implantátu není dostatek kosti, provedeme augmentaci (neboli doplnění kosti), kterou je možné provádět současně s implantací nebo v některých případech před zavedením implantátu.

3.

Pro plánování ideálního umístění využíváme počítačovou tomografii – 3D rentgenový snímek, kdy s pomocí 3D plánovacího software virtuálně umísťujeme budoucí implantát na nejlepší možnou pozici. Dle analýzy podkladů pak připravíme speciální chirurgickou šablonu, kterou využijeme během implantace a která nám umožňuje umístit implantát v přesně plánované pozici.

4.

Samotná implantace, kdy se do kosti zavede titanový šroub, je několika minutový zákrok, který je díky lokální anestezii zcela bezbolestný. Jediné, co ucítíte, je mírný tlak. Nasadit se dá i více implantátů najednou.

5.

Pokud bylo během zákroku třeba šití, zhruba po týdnu od zákroku přichází na řadu vyndávání stehů. Pokud šití potřeba nebylo, tento krok odpadá.

6.

Následuje fáze hojení, která trvá 4–12 týdnů, kdy chybějící zub či zuby mohou být nahrazeny estetickým provizoriem. Na pohled tak nemusí být vůbec znát, že probíhá fáze hojení implantátu.

7.

Po vhojení se na titanový šroub nasadí abutment (opěrka pro budoucí korunku) a samotná korunka, můstek či snímatelná náhrada, čímž je celý proces ukončen. Úsměv je znovu krásný a chrup plně funkční.
Odborně zavedené implantáty mohou fungovat řadu let. Jejich životnost je nicméně ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří především správná dentální hygiena, kvalita a objem kostní hmoty v čelisti a celkový zdravotní stav klienta. Ústní hygiena je však v péči o zubní implantáty klíčová. Implantát potřebuje stejnou dentální hygienu jako zub vlastní. Nutností jsou také následné pravidelné kontroly u zubního lékaře.
Pokud uvažujete o implantátech a nevíte, zda jsou pro vás vhodným řešením, objednejte se na vstupní konzultaci k nám do Czech Swiss Dental Clinic, kde s vámi probereme veškeré možnosti a vytvoříme léčebný plán s cenovou kalkulací a časovým plánem realizace.
Schématické znázornění procesu implantace

Potřebujete zubaře?

Nastal čas na preventivní prohlídku? Chcete pomoci s dentální hygienou?
Začal vás z ničeho nic bolet zub a potřebujete pomoci?