Menu Zavřeno

Dětská stomatologie

Nepodceňujte mléčné zuby.

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.
Přestože mléčný chrup je jen dočasný, pravidelná péče o něj je v dětském věku stejně tak důležitá jako správné čištění, neboť mléčné zuby hrají rozhodující roli při růstu a postavení druhých zubů.
Raná péče o ně dává základ stavu chrupu v dospělosti a každý předčasně vytržený mléčný zub může mít za následek křivý růst zubů stálých. Proto se vyplatí mléčným zubům věnovat stejně jako zubům stálým.
Raná péče o ně dává základ stavu chrupu v dospělosti a každý předčasně vytržený mléčný zub může mít za následek křivý růst zubů stálých. Proto se vyplatí mléčným zubům věnovat stejně jako zubům stálým.

Co dělat pro zdravé dětské zuby?

Jaká je naše filozofie?

Naše kliniky jsou rodinné zubní kliniky, to znamená, že ošetřujeme všechny členy rodiny, která je u nás registrována. Samotné dětské pacienty ošetřujeme pouze ve výjimečných případech po vzájemné domluvě.
Snažíme se, aby vztah mezi pacientem a lékařem byl založen na vzájemné důvěře. Jsme přesvědčeni, že lékař by měl pro nalezení toho nejoptimálnějšího přístupu ke každému pacientovi poznat kromě patologických záležitostí i osobnostní charakter životního stylu rodiny. Obzvlášť u dětských pacientů je velice potřebná interkomunikace mezi lékařem a členy rodiny.
Snažíme se, aby vztah mezi pacientem a lékařem byl založen na vzájemné důvěře. Jsme přesvědčeni, že lékař by měl pro nalezení toho nejoptimálnějšího přístupu ke každému pacientovi poznat kromě patologických záležitostí i osobnostní charakter životního stylu rodiny.
S ohledem na skutečnost, že za stav zubů dětí odpovídají jejich rodiče, doporučujeme, aby oni i jejich děti měli stejného stomatologa, neboť děti tvoří specifickou skupinu pacientů, která vyžaduje osobitý přístup a spolupráci rodičů.
Obzvlášť u dětských pacientů je velice potřebná interkomunikace mezi lékařem a členy rodiny.
S ohledem na skutečnost, že za stav zubů dětí odpovídají jejich rodiče, doporučujeme, aby oni i jejich děti měli stejného stomatologa, neboť děti tvoří specifickou skupinu pacientů, která vyžaduje osobitý přístup a spolupráci rodičů.
Jejich aktivní zapojení je důležité zejména v oblasti dentální hygieny, protože dětem je potřeba s čištěním zubů pomáhat. Společné návštěvy rodinného zubaře navíc šetří nejen čas, ale na příkladu rodičů se dítě také učí zodpovědnému přístup ke svému zdraví.

Darujte svému dítěti pěkný a zdravý úsměv!

Prevence je základ, a proto naši lékaři i dentální hygienistky pečlivě dbají na to, aby jak dětem, tak rodičům dobře vysvětlili, jak má správná péče o dětské zoubky vypadat.
K dětským pacientům přistupujeme obzvláště citlivěobezřetně, abychom v nich nezakotvili strach pramenící ze špatné zkušenosti se  zubařem. Naší prioritou je získání jejich důvěry, kterou považujeme za nezbytnou podmínku kvalitního ošetření. Na  našich klinikách děti se  svými rodiči naleznou maximální komfortempatický přístup všech našich pracovníků.
První návštěvu doporučujeme absolvovat po prořezání prvního zoubku a poté zubního lékaře navštívit každých 6 měsíců tak, aby pravidelné preventivní prohlídky pomáhaly předcházet strachu ze zubaře, umožnily včasnou diagnostiku a tím i neinvazivní a bezbolestné ošetření.
Na našich klinikách provádíme preventivní péči, dětskou dentální hygienu, lokální fluoridaci, ošetření kazů a extrahovaní dočasných (mléčných) a také trvalých zubů. Dětem, které nedokážou překonat případný strach či mají trauma z minulosti, přičemž zoubky je přesto nutné ošetřit, indikujeme uklidňující a bezpečnou inhalační analgezii moderním preparátem Entonox® a zjistíme-li vady skusu a nerovnosti zubů, děti včas odesíláme ke specialistům na ortodoncii.
Jděte svým dětem příkladem

Potřebujete zubaře?

Nastal čas na preventivní prohlídku? Chcete pomoci s dentální hygienou?
Začal vás z ničeho nic bolet zub a potřebujete pomoci?